Stetoskop na białym tle

Specjalistyczna diagnostyka w Białymstoku

Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki Gastrologicznej w Białymstoku powstał w 1998 r. na bazie założonego przez dr Oresta Hnideca w 1983 roku Prywatnego Gabinetu Gastrologicznego. Ośrodek zatrudnia zespół lekarzy gastrologów z Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA w Białymstoku, II Kliniki Chirurgii Ogólnej UMB i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSWiA w Białymstoku. Zatrudnieni w Ośrodku lekarze i pielęgniarki posiadają wieloletnią praktykę zawodową potwierdzoną przez certyfikaty umiejętności i stale biorą udział w nowych szkoleniach.

 

Czytaj więcej

logo Hnidec Orest dr nauk med. Specjalistyczny ośrodek diagnostyki gastrologicznej

Znieczulenie do badań

Znieczulenie miejscowe

Zapełnia ono zupełna bezbolesność w miejscu działania. W zabiegach endoskopowych stosowane są miejscowe znieczulenia powierzchni błon śluzowych. Polegają one na zastosowaniu specyfików w aerozolu lub żelu. Dobrym przykładem jest spryskanie lidokainą gardła w przypadku gastroskopii lub pokrycie wprowadzanego aparatu żelem z zawartością substancji znieczulającej w przypadku kolonoskopii.

Minimalna sedacja

Ta metoda znieczulenia polega na podaniu środka uspakajającego dożylnie lub domięśniowo. Celem aplikacji leku jest złagodzenie napięcia emocjonalnego, które towarzyszyć może poddaniu się zabiegowi. Efektem minimalnej sedacji jest lepsza tolerancja badania i większy komfort Pacjenta.

Głębsza sedacja z anelgezją

Takie znieczulenie polega na podaniu środka uspakajającego i leku przeciwbólowego oraz przeciwwymiotnego dożylnie lub domięśniowo. Ten rodzaj znieczulenia stosowany jest najczęściej w kolonoskopii, ale także przy badaniu gastroskopem. Łagodzi napięcie związane z poddaniem się badaniu, znacznie zmniejsza lub eliminuje odczuwanie dolegliwości bólowych oraz odruchu wymiotnego i znacznie poprawia komfort Pacjenta, co skutkuje ułatwieniem przeprowadzenia badania.

Minimalną sedację oraz głębszą sedację z anelgezją nazwaliśmy "znieczuleniem prostym".

Pełna anestezja – znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne eliminuje świadomość i ból wywołany badaniem. Przeprowadza ja specjalista anestezjolog, który podczas zabiegu monitoruje podstawowe czynności życiowe (tętno, oddech, ciśnienie). Aparatura kontroluje stan pacjenta pod znieczuleniem w sposób ciągły. Aneztezjolog korzysta z kardiomonitora, którego elektrody umieszcza na klatce piersiowej Pacjenta. Przy pomocy pulsoksymetru uzyskuje informacje na temat ultlenowania krwi. Monitorowana jest także czynność pracy serca. Stosujemy znieczulenie ogólne dożylne (bez użycia gazów wziewnych) po uprzednim założeniu specjalnej kaniuli do żyły, przez która podajemy leki.

Jak pacjent powinien przygotować się do znieczulenia ogólnego?

W związku z faktem, iż znieczulenie wykonuje się przed kolonoskopią i gastroskopią, Pacjent przed badaniem musi pozostawać na czczo. Na badanie w znieczuleniu ogólnym powinien zgłosić się z aktualnymi wynikami badania krwi (morfologia, elektrolity, kreatynina, krzepnięcie). Pacjenci po 40 roku życia dodatkowo powinni przynieść aktualny wynik badania elektrokardiograficznego. Prosimy o przygotowanie ostatnich kart informacyjnych z pobytu w szpitalu. Anestezjolog przeprowadza wywiad lekarski, który służy ułatwieniu bezpiecznego przeprowadzenia pacjenta przez zabieg i bezpośrednio po nim. W wywiadzie lekarskim szczególną wagę mają dane dotyczące przebytych lub obecnych chorób układu krążenia, oddychania, ośrodkowego układu nerwowego, wątroby oraz nerek. Ważne są także informacje dotyczące aktualnie przyjmowanych leków i poprzednich znieczuleń oraz uczuleń i nieprawidłowych reakcji na leki.

Jak zachować się po znieczuleniu?

po znieczuleniu miejscowym

Już po upływie ok. 20 do 30 minut po znieczuleniu miejscowym przy gastroskopii Pacjent może spożywać napoje i pokarmy – o ile nie ma specjalnych przeciwwskazań.

Po znieczuleniu prostym

Ze względu na długi czas eliminacji z organizmu środków stosowanych w czasie znieczulenia, Pacjent nie powinien pozostawać bez opieki przez okres 24 godzin. Do domu powinien dostać się w asyście odpowiedzialnej osoby. Przez co najmniej dobę wykluczone jest prowadzenie samochodu i innych pojazdów oraz obsługa maszyn. Mogą pojawiać się zawroty głowy, szczególnie przy zmianie pozycji. Rzadkim objawem jest występowanie nudności.

Po znieczuleniu ogólnym

Pacjent, który poddał się znieczuleniu ogólnemu powinien zostać pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki do momentu pełnego powrotu świadomości. W bezpośrednim okresie po znieczuleniu również monitorowana jest czynność oddychania i krążenia krwi. Po wykluczeniu wszelkich nieprawidłowości Pacjent może przejść do pozycji siedzącej, a jeśli dobrze toleruje te zmianę, może podjąć próbę chodzenia. Przez okres około godziny Pacjent powinien pozostawać pod nadzorem medycznym, później może udać się do domu. Podobnie jak w przypadku znieczulenia prostego, Pacjent powinien zostać odprowadzony do domu przez odpowiedzialna osobę i nie może prowadzić samochodu oraz obsługiwać maszyn przez okres co najmniej 24 godzin. Przez 2 godziny po znieczuleniu ogólnym należy powstrzymywać się od jedzenia i przyjmowania napojów. Niewskazane jest spożywanie obfitych posiłków. Pojawienie się jakichkolwiek niejasnych objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.

 

Strzykawka z igłą